เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1231241472
2มัธยมศึกษาปีที่ 2176258434
3มัธยมศึกษาปีที่ 3195256451
4มัธยมศึกษาปีที่ 4248368616
5มัธยมศึกษาปีที่ 5216332548
6มัธยมศึกษาปีที่ 6246332578
รวม:1,3121,7873,099

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น