เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1181256437
2มัธยมศึกษาปีที่ 2198259457
3มัธยมศึกษาปีที่ 3202261463
4มัธยมศึกษาปีที่ 4216335551
5มัธยมศึกษาปีที่ 5239326565
6มัธยมศึกษาปีที่ 6255322577
รวม:1,2911,7593,050

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น