เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1214256470
2มัธยมศึกษาปีที่ 2229237466
3มัธยมศึกษาปีที่ 3189277466
4มัธยมศึกษาปีที่ 4241355596
5มัธยมศึกษาปีที่ 5245365610
6มัธยมศึกษาปีที่ 6396595991
รวม:1,5142,0853,599

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น