เสียงตามสาย

สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1263864
2มัธยมศึกษาปีที่ 2198261459
3มัธยมศึกษาปีที่ 3201263464
4มัธยมศึกษาปีที่ 41910
5มัธยมศึกษาปีที่ 5242325567
6มัธยมศึกษาปีที่ 6255323578
รวม:9231,2192,142

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น