เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***15
2-4
3คริตส์1
4คริส1
5คริสด์1
6คริสต์107
7คริสต์​1
8พุท1
9พุทธ2,915
10พุทธศาสนา2
11พุทธ​7
12พุธ5
13พุธท1
14ศาสนา1
15ศาสนาพุทธ1
16อิสลาม37
รวม3,100

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น