เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***9
2คริสต์128
3พุทธ2,882
4อิสลาม32
5ไม่ระบุ1
รวม3,052

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น