เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***430
2-14
3คริตส์11
4คริส1
5คริสด์3
6คริสต์100
7คริสต์​10
8พุท5
9พุทธ2,693
10พุทธศาสนา119
11พุทธ​88
12พุธ9
13พุธท3
14ศาสนา1
15ศาสนาพุทธ78
16อิสลาม37
17อื่น ๆ2
18ไม่ระบุ2
รวม3,606

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น