เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***936
2-5
3คริตส์4
4คริส1
5คริสด์1
6คริสต์88
7คริสต์​2
8พุท1
9พุทธ2,442
10พุทธศาสนา45
11พุทธ​23
12พุธ6
13พุธท1
14ศาสนา1
15ศาสนาพุทธ22
16อิสลาม30
รวม3,608

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น