เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***5
2คริสต์127
3พุทธ2,886
4อิสลาม32
5ไม่ระบุ1
รวม3,051

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น