เสียงตามสาย

สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***904
2คริสต์83
3พุทธ2,031
4อิสลาม22
5ไม่ระบุ2
6ไม่ได้ระบุ1
รวม3,043

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น