เสียงตามสาย

สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***933
2Thai117
3กัมพูชา1
4จีน10
5ญี่ปุ่น2
6พม่า1
7สัญชาติไทย8
8สิงคโปร์1
9อาข่า2
10อินเดีย2
11อื่นๆ7
12เกาหลีใต้4
13ไทน1
14ไทย2,509
15ไทย - ญี่ป1
16ไทย-จีน3
17ไทย-ญี่ปุ่1
18ไทยลื้อ2
19ไทยใหญ่2
20ไืทย1
รวม3,608

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น