เสียงตามสาย

สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***7
2จีน6
3บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน4
4สิงคโปร์1
5อินเดีย1
6อื่น ๆ2
7เกาหลีใต้6
8เลบานอน2
9ไทย3,022
10ไทยลื้อ1
รวม3,052

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น