เสียงตามสาย

สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***907
2จีน11
3อื่น ๆ9
4ไทย2,116
รวม3,043

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น