เสียงตามสาย

สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***15
2Thai1
3จีน11
4ญี่ปุ่น2
5พม่า2
6สิงคโปร์1
7อาข่า2
8อินเดีย2
9อื่นๆ8
10เกาหลีใต้5
11ไทน1
12ไทย3,043
13ไทย - ญี่ป1
14ไทย-จีน1
15ไทย-ญี่ปุ่1
16ไทยลื้อ2
17ไทยใหญ่1
18ไืทย1
รวม3,100

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น