เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***3
2จีน12
3ญี่ปุ่น2
4พม่า1
5สิงคโปร์1
6อื่นๆ13
7เกาหลีใต้6
8เมียนมา6
9ไทย3,007
รวม3,051

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น