เสียงตามสาย

สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***7
2จีน11
3ญี่ปุ่น2
4พม่า1
5สิงคโปร์1
6อื่นๆ13
7เกาหลีใต้6
8เมียนมา5
9ไทย3,006
รวม3,052

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น