เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***9
2A680
3AB160
4B864
5O1,338
รวม3,051

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น