เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***58
2A1,059
3AB160
4B913
5O1,415
รวม3,605

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น