เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***57
2A1,058
3AB160
4B915
5O1,416
รวม3,606

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น