เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***2,887
2A46
3AB7
4B48
5O55
รวม3,043

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น