เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***60
2A624
3AB149
4B867
5O1,400
รวม3,100

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น