เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***8
2A683
3AB160
4B864
5O1,337
รวม3,052

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น