เสียงตามสาย

สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***738
2A774
3AB126
4B768
5O1,202
รวม3,608

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น